2013 Yılı Etkinlikleri

ESC (European Society of Cardiology)

Euro Echo 2013


2013 EASL Special Conference (European Association for the Study of the Liver)
FDI 2013 Istanbul (Word Dental Federation)

101st FDI Annual World Dental Congress


Türk Nöroşirurji Derneği

Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi


Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

TÜSAD 35. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2013


TAHUD, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği

12.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi


Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ( KLİMİK) Derneği

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi


Türkiye Alzheimer Derneği

3. Ulusal Alzheimer Kongresi


Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Derneği

29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi


Türk Farmakoloji Derneği

22. Ulusal Farmakoloji Kongresi


Otoloji- Nörootoloji Derneği

6.Koklear İmplantasyon, Otoloji – Nörootoloji Odyoloji Kongresi

ÜYELİKLERİMİZ