2020 Yılı Etkinlikleri

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi

Akciğer Kanserleri Derneği


KMTD 13. Kongresi

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği


COVID19 Olgu Yayını

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Pandemiye Tek Sağlık Yaklaşımı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


COVID-19'da Çok Bilinmeyenler

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


SARS-CoV-2 İle İlgili Moleküler Çalışmaların Epidemiyoloji, Tanı ve Korunmaya Yansımaları

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


COVID 19 – İtalya Deneyimi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Diş Çürüğünün Önlenmesinde Minimal İnvaziv Önlemler

Restoratif Diş Hekimliği Derneği


İmmünoterapi Webinar

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Salgın Hastalıklar ve Matematiksel Modelleme: KKTC Deneyimi

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


Osmanlıda Veba’dan COVID-19’a Tarihi Bir Yolculuk

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


Covid 19 ve Endodonti

Türk Endodonti Derneği


COVID 19 - Avrupa Öyküleri

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


KOAH ve Astım hastaları için Covıd 19 neleri değiştirdi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Erişkin Risk Grubu Aşılamasında Yakın Gelecek; Gerçekler ve Beklentiler

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Dünyayı Sarsan Salgın Hastalıkların Günümüze Yansıması

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


Olgularla İPF’ye Bakış

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Endodonti Geleceğinde Mikro Bilgisayarlı Tomografi ve Klinik Yansımaları

Türk Endodonti Derneği


Koahta Yaşamda Değişim - 1 Webinar

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Akciğer Kanseri Yönetiminde COVİD-19'un Etkileri

Akciğer Kanserleri Derneği


Koahta Yaşamda Değişim - 2 Webinar

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Koahta Yaşamda Değişim - 3 Webinar

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Uluslararası Katılımlı 42. Yıllık Kongresi - Solunum 2020 Dijital

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Gram (-) Bakteri Enfeksiyonlarının Yönetimine Yeni Bakış, Yeni Başlangıç

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


9. Ayında COVID-19 Bağışıklık ve Aşıda Son Güncel Bilgiler

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


Gıda Kaynaklı Hastalıklar ve Gıda Güvenliği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi

Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği


10. Ulusal Alzheimer Sanal Kongresi

Türkiye Alzheimer Derneği


Challenges in Dental Education During the Covid 19 Pandemic

Türk Endodonti Derneği


Anterior Restoratif Uygulamalarda Ortodontinin Katkısı Nedir?

Restoratif Diş Hekimliği Derneği


Akciğer Kanserinde İmmünoterapi - İzmir Şube

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


IPF'de Değişenler

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Idea Virtual Congress

IDEA


Antimikrobiyal Yönetim ve Otomatize Sistemlerin Katkıları

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


Diş Hekimliğinde Fiber Destekli Restorasyonlar ve Biyomimetik

Restoratif Diş Hekimliği Derneği


SOLUNUM 2020 Dijital

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Updates on Endodontic Microsurgery

Türk Endodonti Derneği


Dentin Aşırı Hassasiyeti Üzerine Bir Güncelleme Posterior Kompozit Restorasyonlarında Başarısızlık Nedenleri

Restoratif Diş Hekimliği Derneği


Olgularla IPF

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


18. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü


Restoratif Diş Hekimliği Pratiğinde Lazer Ne Kadar Önemli

Restoratif Diş Hekimliği Derneği


COVİD-19’da Kardiyovasküler Komplikasyonlar Ankara Şube Toplantısı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


TMC Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti


Koruyucu Diş Hekimliği: Hatırlıyor muyuz?

Restoratif Diş Hekimliği Derneği


Akciğer Kitlesine yaklaşımda 2020’de Neler Değişti?

Akciğer Kanserleri Derneği


ÜYELİKLERİMİZ