Dernek Yönetim Danışmanlığı

Günümüzde iş çevreleri gerek yönetim stratejisi ve gerekse iş modeli olarak faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek, mali ve finansal avantajlardan yararlanmak amacıyla ihtiyaçlarını dış kaynaklara yönlendirmektedirler. 

K2 olarak hizmet verdiğimiz dernek ve vakıflar: Merkez ve Ankara ofisimizi dernek merkezi olarak kullanmakta; eğitimli personellerimiz aracılığıyla sekretarya hizmetlerini almakta; dosyalama ve kurumsal arşivin tek yerde saklanması olanağına sahip olmaktadırlar. 

Bu hizmetlerin yanı sıra sağladığımız diğer avantajlar ise:
 • Dernek Yönetiminin stratejik ve taktik planlamalara yoğunlaşmasına imkan sağlama
 • Kurumsal yapı hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olma
 • Üyelerin aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik hizmet üretme
 • Dernek hizmet alanlarında görev alacak yetenekli ve uzman personel
 • Teknolojik avantajlara düşük maliyetle sahip olma
 • Kurumsal ihtiyaçlara yönelik personel istihdamı
 • STK’larda yasal düzenlemelere hızlı uyum sağlamaya yardımcı olma
  »  Satın alma sürecinde ekonomik avantajlar sağlama
  »  Halkla İlişkiler etkinliklerinde maliyet avantajı
  »  Ulusal ve uluslar arası işbirlikleri kurulmasında danışmanlık
Şeklindedir.

Dernek Yönetim Danışmanlığı hizmetleri olarak:
 • Stratejik planlama
 • Üye kazanımı, takibi ve üyelerle iletişim hizmetleri
  »  Süreli yayın hizmetleri koordinasyonu
  »  Elektronik hizmetlerin koordinasyonu
 • Eğitim toplantılarının planlanması ve organize edilmesi
 • Yasal mevzuatlar konusunda danışmanlık
 • Medya ilişkileri 
  » Sosyal medya takibi
  »  Ticari, ekonomik ve mali danışmanlık hizmetleri
  »  Kalite Yönetim Sistemi danışmanlık hizmetleri
  »  Akreditasyon programları
  »  Sertifikasyon programları
hizmetleri vererek sorumluluk üstlenmeye hazırız.

ÜYELİKLERİMİZ