Dernek ve Vakıflar

 • Türk KBB-BBC Derneği
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk Ortopedi Derneği
 • Türk Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği
 • Cinsel Araştırmalar Derneği
 • Türk Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
 • Türk Mikrobiyoloji Derneği
 • Türkiye Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
 • Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği
 • Türkiye Kan Merkezleri ve  Transfüzyon Derneği
 • Türkiye Alzheimer Derneği
 • Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Vakfı
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
 • Türk Endodonti Derneği
 • İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı
 • Türkiye Hemofili Derneği
ÜYELİKLERİMİZ