2009 Yılı Etkinlikleri

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

VIII. Geleneksel Derviş Manizade Günleri


11. İstanbul Masterclass Sempozyumu        
İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

4. Psikiyatri Atöyeleri , Istanbul


Türk Farmasötik Kimya Derneği

4th International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry


Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

TÜSAD 31. Ulusal Kongresi


European Association of Clinical Anatomy

10th Congress of Congress of Euopean Association of
Clinical Anatomy


Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

26. Geleneksel Akif Şakir Şakar Günleri , İstanbul


10. İstanbul Masterclass Sempozyumu
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı

7. Akademi Toplantısı


TKBB-BBC Derneği ve TÜSAD Derneği

3. Astım Rinit Günleri
ÜYELİKLERİMİZ