2015 Yılı Etkinlikleri

TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi

Türk Dişhekimleri Birliği


49. Türk Oftalmoloji Derneği Kongresi

Türk Oftalmoloji Derneği


TÜSAD 37. Ulusal Kongresi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi

İzmir Dişhekimleri Odası


VIII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği


XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği


5. Ulusal Alzheimer Kongresi

Türkiye Alzheimer Derneği


XVII. Glokom Video – Canlı Cerrahi Sempozyumu
WONCA (World Organization of Family Medicine)

20th WONCA Europe Conference


(ILA) General Assembly & Information Exchange Forum

International Lime Association


19. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi

Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği


31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Kongresi

Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Derneği


8. Koklear İmplantasyon, Otololoji - Nörootoloji Odyoloji Kongresi

Otoloji - Nörootoloji Derneği


İstanbul KBB-BBC 7. Kongresi

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği


IIX. Dermatoloji ve Dermatopatoloji Sempozyumu

Dermatoloji ve Dermatopatoloji Vakfı


17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği


İstanbul KOAH Günleri

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


28. İstanbul Masterclass Sempozyumu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı


41st Annual Meeting of EBMT

EBMT


World Marrow Donor Association Spring Meeting

World Marrow Donor Association


Inaugural Conference, Istanbul/Turkey

IAIM (International Association of Immunization Managers)


7th Quadrennial Congress of the World Sleep Federation Congress

World Sleep Federation


ECCO – European Cancer Organization

EORTC - EANO - ESMO
ÜYELİKLERİMİZ