2011 Yılı Etkinlikleri

Türk Nöroşirurji Derneği

Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi


Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

TÜSAD 33. Ulusal Kongresi


TAHUD,Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği

10.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi


Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

4.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi


Türkiye Alzheimer Derneği

1.Ulusal Alzheimer Kongresi


Otoloji- Nörootoloji Derneği

6.Koklear İmplantasyon, Otololoji – Nörootoloji Odyoloji Kongresi


İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı

16. İstanbul Masterclass Sempozyumu


İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı

17. İstanbul Masterclass Sempozyumu


İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı

18. İstanbul Masterclass Sempozyumu


Curosurf Family Meeting
SFRR-Europe 2011 Meeting
Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği

18. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi


Türk Nöroşirurji Derneği

Eğitim ve Öğretim Kursu


Asian-Anatolian Neurosurgical Friendship Meeting            

ÜYELİKLERİMİZ