2012 Yılı Etkinlikleri

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği               

34. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi 


ESC (European Society of Cardiology)            

Acute Cardiac Care


Türk Nöroşirurji Derneği

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi


Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

TÜSAD 34. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2012


TAHUD, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği

11.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi


Türkiye Alzheimer Derneği

2.Ulusal Alzheimer Kongresi


İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı

19. İstanbul Masterclass Sempozyumu


SFEMG & QEMG

20th International SFEMG & QEMG Course and 12th QEMG Conference


İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı

20. İstanbul Masterclass Sempozyumu


Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği

8. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi


Bursa KBB&BBC Hekimleri Derneği

Uludağ`2012 KBB Günleri


Türk Endodonti Derneği

11.Ulusal Endodonti Kongresi


Türkiye Hemofili Derneği    

9.Türkiye Hemofili Kongresi


Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği

13. Ulusal Türk Jinekolojik Onkoloji Kongresi


İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı

7. Psikiyatri Atölyeleri


Türk Nöroşirurji Derneği

International Basic Course on Neurosurgery Term I, Course I


TAHUD, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği

Aile Hekimliği Kış Okulu


Neuroscience

MNS 2012


TAHUD, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği

Bölgesel Eğitim toplantıları
ÜYELİKLERİMİZ